அகில ஜோதி அய்யா நாமம்
Back to Top

அய்யா சிவசிவ சிவசிவா அரகர அரகரா

அகில ஜோதி அய்யா நாமம்

நம் AVS INTERNATIONAL GROUP பில் இருந்து , நம் அய்யா வைகுண்ட சுவாமியின் உன்னதமான அகிலத்திரட்டு அம்மானை யின் கருத்துக்களை அகில மக்கள் அனைவரும் செவி வழிச் செய்திகளாக அறிந்துக் கொள்ளும் வகையில் " அகிலஜோதி அய்யாநாமம் " என்ற ஆடியோ சீடியை தயாரித்து வெளியிட்டுள்ளோம் , இந்த ஆடியோ சீடியை அனைத்து அய்யாவழி அன்புமக்களும் வாங்கி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.


AVS Intl Group

கிடைக்குமிடம்

Aathi

Vairavikinaru

Phone : +91 9715257354


அகில ஜோதி அய்யா நாமம் பாடல்களின் ஒரு தொகுப்பு


பாடல்களை Online (Google Drive OR Download Link) மூலமாக பெற்றுக்கொள்ள

Payment through Online

Payment through Paytm
9164932823